یونان 2,400 قرار ملاقات ثبت نام کامل را به صورت مجدد برنامه ریزی می کند

سرویس پناهجویی یونان تاریخِ 2400 قرارِ ثبت نام کامل را به جلو انداخته است.

چطور متوجه شوم که این تغییرات شامل حال من می شوند؟

اگر شما به صورت حضوری در ماه ژوئن و ژوئیه 2016 پیش-ثبت نام شده اید و هنوز ثبت نام کامل تان را انجام نداده اید، به احتمال بسیار زیاد تاریخ قرار ملاقات تان زودتر شده است.

همچنین محلِ قرار ملاقات تان هم ممکن است عوض شده باشد.

همه کسانی که قرار ملاقات ثبت نام کامل شان بعد از ماه فوریه برنامه ریزی شده باشد، باید تاریخ و محلِ قرار ملاقات شان را چک کنند تا ببینند که آیا عوض شده یا نه.

**شما می توانید تاریخ و محل قرار ملاقات ثبت نام کامل تان را از اینجا چک کنید**.

alt

شماره ثبت نام تان را که در عکس مشخص شده است، وارد کنید.

تاریخ یا محلِ قرارملاقاتِ من تغییر کرده است. چطور به قرارملاقاتِ جدیدم برسم؟

UNHCR به کمک برای جابجاییِ مردم از کمپ ها به قرارملاقات هایشان، ادامه خواهد داد.

اگر تاریخ و یا محل قرارملاقات تان تغییر کرده است، هر چه سریع تر با UNHCR در محل اقامت تان تماس بگیرید تا برای رفتن به قرارملاقات تان به صورت مجدد برنامه ریزی کنید.

چه زمانی ثبت نام کامل تمام می شود؟

خدمات پناهنده گي يونان گفته است كه در پايان ماه فيبروري ٢٠١٧ (February 2017) ,كسانيكه در ماه جون و جولاي ٢٠١٦ (June & July 2016) ثبت نام شده بودن بايد ثبت نام كامل شوند.


چه کسی تحت تاثیر این تغییرات قرار نمی گیرد؟


<span class="credit":>عکس از تیم @MobileInfo

 • اگر قرارملاقات تان به دلیل آب و هوا در تسالونیکی لغو شده بوده است، تحت تاثیر قرار نگرفته اید.

متاسفانه، اگر هفته پیش قرارملاقات تان در تسالونیکی به علت شرایط آب و هوایی بد لغو شده بوده است، سرویس پناهجویی یونان هنوز قرارملاقات جدیدتان را برنامه ریزی نکرده است.

سرویس پناهجویی یونان اعلام کرده که همه این قرارملاقات ها را در یک زمان برنامه ریزی خواهد کرد.

 • شما باید منتظر دفتر پناهحویی بمانید تا به صورت مستقیم برای برنامه ریزی مجدد قرارملاقات تان با شما تماس بگیرند.

سرویس پناهجویی یونان اعلام کرده که همه این قرارملاقات ها را در یک زمان برنامه ریزی خواهد کرد.

 • اگر در کارت شما «شماره پرونده/Case Number» به جای «شماره ثبت نام/ Registration Number» درج شده باشد، بدین معنی است که شما قبلا قرار ملاقات ثبت نام کامل تان را گذرانده اید.

«شماره پرونده/Case Number» در عکس زیر مشخص شده است.

اگر در کارت شما «شماره پرونده/Case Number» درج شده باشد، باید در تاریخی که در کارت تان به عنوان «تاریخ بازرسی/Date of Examination» نوشته شده به دفتر پناهندگی بروید

این تاریخِ بازرسی، تاریخِ قرار ملاقاتِ بعدی شما خواهد بود.

 • اگر شما به صورت حضوری در روز پیش-ثبت نام تان در ژوئن یا ژوئیه 2016 حاضر نشده بودید، تحت تاثیر قرار نمی گیرید.

 • اگر از طریق اسکایپ پیش-ثبت نام کرده اید، تحت تاثیر قرار نمی گیرید.

عکس زیر، نمونه ای از کارتی است که بعد از ثبت نام اسکایپ دریافت می کنید.

alt

در دایره آبی رنگ، می توانید تاریخ ثبت نام کامل تان را ببینید.

در دایره زرد رنگ، می توانید محلِ قرارملاقات تان را ببینید.

متاسفانه، این آدرس فقط به زبان یونانی نوشته شده است.

برای ترجمه ی این آدرس می توانید از یک فردِ یونانی زبان کمک بگیرید همچنین می توانید یک عکس از کارت تان را به صفحه فیسبوک Refugee.Info بفرستید تا ما در ترجمه ی آن به شما کمک کنیم

ترجمه ی نام های دفاترِ پناهجویی را از زبانِ یونانی، می توانید در جدول زیر ببینید.

Greek Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής
English Regional Asylum Office Attica
فارسی دفتر پناهجویی منطقه آتیکا/Attica
    <a href="https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7+%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+2,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+115+27/@37.992042,23.7742732,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x14a1981ac08b889d:0xabf3b2ec44f256c1%218m2%213d37.9920378%214d23.7764619">(آدرس)</a>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"></td>
</tr>

<tr>
  <th>
    Greek
  </th>
  <td>
    Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης
  </td>
<tr>
  <th>
    English
  </th>
  <td>
    Regional Asylum Office Thessaloniki
  </td>
</tr>
<tr>
  <th>
    فارسی
  </th>
  <td>
    دفتر پناهجویی منطقه تسالونیکی/Thessaloniki

    <a href="https://www.google.gr/maps/place/Thessaloniki+Regional+Asylum+Office/@40.6578579,22.8730255,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x14a83a4f466f0eb5:0xe0d5820c5189024b%218m2%213d40.6578539%214d22.8752142">(آدرس)<a>

  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>

  <th>
    Greek
  </th>
  <td>
    Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αλίμου
  </td>
<tr>
  <th>
    English
  </th>
  <td>
    Asylum Unit Alimos
  </td>
<tr>
  <th>
    فارسی
  </th>
  <td>
    دفتر پناهجویی منطقه آلیموس/
    Alimos
    <a href="https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82/@37.9285852,23.7425168,18z/data=%214m5%213m4%211s0x0:0x6cc1e72228be2a0d%218m2%213d37.9271739%214d23.7426158">(آدرس)</a>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"></td>
</tr>

<tr>

  <th>
    Greek
  </th>

  <td>
    Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Πειραιά
  </td>
<tr>
  <th>
    English
  </th>
  <td>
    Asylum Unit Piraeus
  </td>
<tr>
  <th>
    فارسی
  </th>
  <td>
    دفتر پناهجویی منطقه پیره/ Piraeus

    <a href="https://www.google.gr/maps/place/%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC+106,+%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82+185+35/@37.9408196,23.6425687,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bbdd440024a1:0x4114cd54356c8bff!8m2!3d37.9408185!4d23.6431159">(آدرس)</a>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>

  <th>
    Greek
  </th>
  <td>
    Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξανδρούπολης
  </td>
<tr>
  <th>
    English
  </th>
  <td>
    Regional Office Alexandroupolis
  </td>
<tr>
  <th>
    فارسی
  </th>
  <td>
    دفتر پناهجویی منطقه آلکساندروپلیس/ Alexandroupolis

    <a href="https://www.google.gr/maps/place/Makris+1,+Nea+Chili+681+00/@40.8497228,25.8308176,993m/data=!3m1!1e3!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x14b21c9f5c02c8d5:0xbab0f92b441e41e3!2zzpHOu861zr7Osc69zrTPgc6_z43PgM6_zrvOtw!2m2!1d25.873962!2d40.8457193!1m6!1m2!1s0x14b203415c1f57b5:0x181c1db3f7ef6a7b!2zzpvOtc-Jz4YuIM6czqzOus-BzrfPgiAxLCDOnc6tzrEgzqfOuc67zq4gNjgxIDAw!2m2!1d25.8330277!2d40.8507858!3e3!3m4!1s0x14b203415c1f57b5:0x181c1db3f7ef6a7b!8m2!3d40.8507858!4d25.8330277">(آدرس)</a>
  </td>
</tr>

در طول تماسِ اسکایپ برای پیش-ثبت نام تان، زمان و محل قرار ملاقات ثبت-نام کامل تان باید به شما گفته شده باشد.

همچنین این اطلاعات در کارتِ سفیدتان تحتِ عنوانِ «تاریخِ اسکان/Date of Lodging» نوشته شده است.

شما باید کارت سفیدتان را به صورت حضوری از دفترِ پناهندگی ای که به مورد شما رسیدگی می کند، تحویل بگیرید.

متاسفانه، اگر شما شماره ثبت نام تان را فراموش کرده اید، یا نمی دانید قرارملاقات ثبت نام کامل تان کجا و کِی خواهد بود، باید همه ی روند را دوباره از اول و از طریق اسکایپ آغاز کنید.

من سوال های دیگری دارم!

اگر شما هر سوالی دارید، می توانید یک پیغام به صفحه فیسبوک ما بفرستید و ما همه تلاش مان را می کنیم تا با کمک سرویس پناهجویی یونان به آن ها پاسخ بدهیم.

فیسبوک