پناهندگان جوان به قربانیان آتش‌سوزی یونان کمک کردند

در زمانی‌که یونان با مرگ‌بارترین آتش‌سوزی سال‌های اخیر مواجه شده است، یک گروه از پناهندگان جوان برای کمک به قربانیانِ آتش‌سوزی اقدام کردند.

ساکنان در آتن و اطراف آن، متوجه ابری از خاکستر بر فراز آسمانِ شهر در روز دوشنبه شدند.

یک آتش‌سوزی در جنگل، که با وزیدن باد بر شدت آن افزوده شد، از جنگل‌های کاج تا روستاهای ساحلیِ اطرافِ آتن را سوزاند و باعث شد که مقامات یونانی وضعیت اضطراری اعلام کنند.

بیش از 82 نفر جان‌شان را از دست دادند و 180 نفر راهی بیمارستان شدند، در این بین حداقل 16 کودک وجود داشتند و این در حالی است که هنوز تعداد زیادی از افراد مفقود هستند.

Reuters-Fire-Athens

با دنبال کردنِ اخبار، تعدادی از پناهندگان جوان که در کمپ کاوالا در شمال یونان زندگی می‌کردند، تصمیم به کمک گرفتند. آن‌ها به همراه افراد محلی به نیروهای کمکی پیوستند تا به جمع‌آوری غذا، دارو و اقلامی که ممکن است به‌ افراد صدمه‌دیده یا افراد بی‌خانمان در آتش سوزی کمک کند، بپردازند.

این تیم جوان به همراه افراد محلی برای ساعت‌ها باهم کار کردند تا برای شمردن و بسته‌بندی کردن اقلامی که در شهرداری کاوالا جمع شده بود کمک کنند و انتقالِ آن‌ها را به آتن سر و سامان بدهند.

آن‌ها حتی بسته‌های کمک‌‌های اولیه که قبلن به آن‌ها داده شده بود را اهدا کردند و گفتند که ممکن است در حال حاضر این بسته‌ها برای افرادِ نیازمند مفیدتر و ارزشمندتر باشد.

و زمانی‌که مردم محلی و معاون شهردار کاوالا، دیموستنیس توولکیدیس/Dimosthenis Toulkidis صمیمانه از همه‌ی آن‌ها تشکر کردند، آن‌ها پاسخ دادند که:

”اول شما به ما کمک کردید!“

Kavala-1-1

آیا پناهنده‌های دیگری را می‌شناسید که در آتش‌سوزیِ یونان کمک یا واکنشی از خودشان نشان داده باشند؟

در مورد آن‌ها بر روی فیس‌بوک به ما بگویید.