چرا پناهجویان در بلغارستان/بلغاریا ممکن است که برای سفر کردن مورد تنبیه قرار بگیرند

اگر شما یک پناهجوی ثبت‌نام شده در بلغارستان هستید، ممکن است فقط برای اینکه دورتر از محل مرکزتان سفر کرده‌اید، بازداشت شوید.

این به دلیل این است که در ماه سپتامبر 2017،

بلغارستان/بلغاریا آزادیِ حرکتِ پناهجویانی که ثبت‌نام شده‌اند را محدود کرد. .

بلغارستان/بلغاریا گفته است که قانون جدیدی را عملی کرده تا بتواند کنترل بیشتری بر روی پناهجویانِ ثبت‌نام شده داشته باشد و رفتنِ آن‌ها از کشور را بدون اجازه متوقف کند.

این کار چگونه انجام می‌پذیرد

بر طبق قانون جدید، هر پناهجو به یکی از 4 منطقه‌ی جغرافیایی اختصاص داده شده است.

شما نمی‌توانید منطقه‌ای که برایتان تعیین شده را بدونِ اجازه‌ی رسمی از آژانس دولتی برای پناهجویان ترک کنید.

آیا استثنا در این مورد وجود دارد؟ بله: شما نیازی به اجازه برای خروج از منطقه‌تان ندارید در صورتی‌که برای حضور در یک دادگاه یا مقابلِ یک مقامِ اداری و یا زمانی‌که برای دسترسی به مراقبت‌های پزشکیِ ویژه سفر می‌کنید.

جریمه یا مجازات

اگر منطقه‌تان را بدونِ اجازه برای دو بار ترک کنید، مقامات تا زمانی‌که روند پناهندگی‌تان به پایان برسد، شما را در یک مرکز بسته نگه خواهند داشت.

مناطقِ 4 گانه

منطقه‌ی شما به مرکزی مرتبط است که در آن هستید.

صوفیه

اگر شما یک پناهجو هستید و در یک مرکز پذیرش و ثبت‌نام در وِنارَمپا/Voenna Rampa، ورژدبنا/Vrazhdebna یا اُوکاکوپِل اقامت دارید، فقط می‌توانید در محدوده‌ی شهر صوفیه حرکت کنید.

توجه کنید که محدوده‌ی خاکستری آن جایی است که می‌توانید در آن آزادانه حرکت کنید، و محدوده‌ی سفید جایی است که اجازه ندارید بدون داشتن مجوز در آن سفر کنید.

screen_shot_2017_12__XGxQA مناطق آزاد و جابجاییِ محدود برای پناهجویانی که در صوفیه اقامت دارند.

هارمانلی/Harmanli

اگر پناهجو هستید و در یک مرکز پذیرش و ثبت‌نام در هارمانلی/Harmanli اقامت دارید، تنها می‌توانید در محدوده‌ی هاسکوو/Haskovo District به‌جز منطقه‌ی مرزی حرکت کنید.

توجه کنید که محدوده‌ی خاکستری آن جایی است که می‌توانید در آن آزادانه حرکت کنید، و محدوده‌ی سفید جایی است که اجازه ندارید بدون داشتن مجوز در آن سفر کنید.

screen_shot_2017_12__RDoH4-1 مناطق آزاد و جابجاییِ محدود برای پناهجویانی که در هارمانلی/Harmanli و پاستروگور/Pastrogor اقامت دارند.

پاستروگور/Pastrogor

اگر پناهجو هستید و در یک مرکز ترانزیت در پاستروگور/Pastrogor اقامت دارید، تنها می‌توانید در محدوده‌ی هاسکوو/Haskovo District و دهکده‌ی پاستروگور/Pastrogor به‌جز منطقه‌ی مرزی حرکت کنید.

بانایا/Banya

اگر پناهجو هستید و در یک مرکز پذیرش و ثبت‌نام در بانایا/Banya اقامت دارید، تنها می‌توانید در محدوده‌ی منطقه اسلیون/Sliven district حرکت کنید.

توجه کنید که محدوده‌ی خاکستری آن جایی است که می‌توانید در آن آزادانه حرکت کنید، و محدوده‌ی سفید جایی است که اجازه ندارید بدون داشتن مجوز در آن سفر کنید.

Webp.net-compress-image--1- مناطق آزاد و جابجاییِ محدود برای پناهجویانی که در بانایا اقامت دارند.