چیزهایی که درباره مصاحبه پناهجویی در مجارستان باید دانست

نکات و حقایق فوری

 • مصاحبه در یک کانتینر برگزار می شود.
 • ممکن است مصاحبه چندین ساعت طول بکشد ــ گاهی 6 ساعت یا بیشتر.
 • کارمندان مربوط به امور پناهجویی هر یک از اعضای خانواده شما را به طور جداگانه بازجویی خواهند کرد.
 • آنها کودکان را تنها در صورتیکه یکی از والدین حاضر باشند مصاحبه خواهند کرد.
 • اگر زیر 18 سال دارید و بدون خانواده تان هستید، یک قیم یا محافظ قانونی که توسط مجارستان منصوب شده در زمان مصاحبه همراهتان خواهد بود.

در مورد آمار مربوط به پناهجویی در مجارستان بیشتر ببینید

در اینجا و همین طور درباره روند پناهجویی در مجارستان در اینجا .

عکس MTI : منطقه ترانزیت در تومپا/Tompa، مجارستان

قبل از مصاحبه

نحوه آماده شدن

قبل از اینکه وارد منطقه ترانزیت شوید، از مدارکتان فتوکپی تهیه کنید. کمیته مجاری هلسینکی/ Hungarian Helsinki Committee می گوید که همراه داشتن کپی مدارکتان در زمان مصاحبه کمک خواهد کرد که روند پروسه پناهجویی سریعتر انجام شود.

داستان و روایتی که در زمان مصاحبه تان می گویید بسیار مهم است. قبل از مصاحبه خاطراتتان را بنویسید تا در زمان مصاحبه جزئیات را بهتر به خاطر بیاورید.

می توانید موارد زیر را درخواست کنید:

یک وکیل. وقتیکه در منطقه ترانزیت هستید، می توانید درخواست کنید که همراهی شوید توسط یک وکیل از کمیته مجاری هلسینکی. نام این فرد تیمه آ کواسک/ Tímea Kovács است. باید به طور خاص با اشاره به همین اسم برای حضور او درخواست بدهید.

می توانید درخواست کنید که با یک وکیل صحبت کنید قبل از مصاحبه تان.

عکس MTI : پلیس در منطقه ترانزیت در تومپا/Tompa، مجارستان

در طول مصاحبه

می توانید موارد زیر را درخواست کنید:

 • یک وکیل – شما همچنین حق دارید که که درخواست کنید تا یک وکیل در زمان مصاحبه شما را همراهی کند. می توانید یک وکیل عمومی مجار داشته باشید. البته بهتر است که قبل از مصاحبه تان برای یک وکیل از طرف کمیته مجاری هلسینکی درخواست بدهید.
 • آب – اگر تشنه باشید می توانید درخواست آب کنید.
 • دستشویی – می توانید در صورت نیاز به دستشویی بروید. پلیس شما را همراهی خواهد کرد.
 • یک فرصت تنفس یا استراحت – اگر مصاحبه طول بکشد می توانید برای یک استراحت کوتاه درخواست بدهید.

اگر این موارد را خودتان درخواست نکنید، احتمالا در اختیارتان قرار نخواهد گرفت.

چه کسانی در اتاق مصاحبه خواهند بود

 • شما
 • یک مامور مربوط به امور پناهجویی
 • یک وکیل، اگر درخواست کرده باشید
 • یک مترجم
 • یک مددکار اجتماعی، اگر درخواست کرده باشید

عکس روزنامه نیویورک تایمز/ New York Times : پناهجویانی که وارد مجارستان می شوند

نمونه سوالاتی که مامور مربوط به پناهجویی ممکن است بپرسد

 • دلایل شخصی شما برای ترک کشورتان چه بود؟
 • آیا در صورتیکه به کشور خودتان بازگردید با آزار و اذیت و خشونت مواجه خواهید شد؟
 • باورهای دینی شما چیست و آیا آنها را تغییر خواهید داد؟
 • آیا هیچ وابستگی سیاسی داشته اید یا دارید؟
 • آیا در هیچ گروه اجتماعی خاصی عضویت دارید؟

مسائلی که حتما باید به مامور امور پناهجویی، حتی اگر از شما سوال نشود، باید بگویید

 • اگر شاهد مرگ یکی از اعضای خانواده تان، دوست یا فردی که به شما نزدیک است بوده اید. اگر این را تجربه کردید، باید بگویید که در آن لحظه چه احساسی داشتید.
 • اینکه در کشور اصلی تان وحشت داشته اید و اینکه این وحشت ناشی از چه چیزی بوده است.
 • اگر قربانی خشونت، شکنجه یا دیگر اشکال رفتار غیرانسانی بوده اید.
 • اتفاق آخری که شما را مصصم به فرار کرده است و اینکه چرا تصمیم به فرار گرفتید.