آلمان قصد دارد تعدادی از پناهجویان را به یونان بازگرداند و سرعت رسیدگی به درخواست‌های پیوستن به خانواده را افزایش دهد

بر طبق توافق‌نامه‌ای که بین دو کشور آلمان و اتریش صورت گرفته، از ماه سپتامبر آلمان این اجازه را دارد که برخی پناهجویان را »