یونان قصد دارد تا کمک مالی نقدی و مسکن برای پناهندگانی که شناسایی شده‌اند را به تدریج متوقف کند

دولت یونان اعلام کرده‌است که به زودی از افرادی که دارای جواب پناهندگی یا حمایت تکمیلی هستند درخواست خواهد کرد تا کمپ‌ها و اقامتگاه‌ »