آلمان قصد دارد تعدادی از پناهجویان را به یونان بازگرداند و سرعت رسیدگی به درخواست‌های پیوستن به خانواده را افزایش دهد

بر طبق توافق‌نامه‌ای که بین دو کشور آلمان و اتریش صورت گرفته، از ماه سپتامبر آلمان این اجازه را دارد که برخی پناهجویان را »

بوسنی: مواردی که باید درباره‌ی خطرات، خدمات و مکان‌هایی که آنجا می‌توان ماند باید بدانیم

مسیری که از بوسنی و هرزگوین می‌گذرد خطرات زیادی دارد ـــ از هزاران زمین مین‌گذاری‌ شده‌ی فعال و خشونت بی‌رحمانه‌ی پلیس، »