لغتنامه صربی برای مدرسه: لغتنامه قابل چاپ ما را دانلود کنید

سال تحصیلی در صربستان آغاز شده است! آیا کودکان شما به مدرسه می‌روند؟

اگر می‌روند، هم شما و هم فرزندان‌تان باید برخی کلمات پایه‌ای صربی را برای ارتباط برقرار کردن با مدیر مدرسه، معلمان، و دیگر دانش‌آموزان و والدین‌شان یاد بگیرید.

Refugee.Info یک لغتنامه ساده و آسان از کلمه‌های روزمره و پایه که در مدرسه مورد نیاز است تهیه کرده است.

اگر می‌خواهید این لغتنامه را چاپ کنید یا اینکه آن را روی موبایل‌تان ذخیره کنید، می‌توانید لغتنامه یک صفحه‌ای را از اینجا دانلود کنید:

فارسی:

![](/content/images/2017/10/Serbian-school-glossary-Farsi-1.jpg)