Νηπιαγωγείο για παιδιά από 5 ετών

Το δημόσιο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα είναι δωρεάν, και όλα τα παιδιά ηλικίας 5 ετών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, πρέπει να εγγραφούν. »