مقامات یونانی می گویند که دیگر کارت بی کاری برای پناهندگان صادر نخواهد شد

OAED، مقام بی کاری یونان، تصمیم گرفته تا مانع از دریافت کارت بی کاری توسط پناهندگان شود.

برخی از پناهندگان برای بهره مندی از حمل و نقل عمومی رایگان و دیگر مزایا از این کارت استفاده می کردند.

OAED خطاب به Refugee.Info تائید کرده که اخیرا به همه دفاترش اعلام کرده تا هیچ فرد بی خانمان یا پناهنده ای را ثبت نام نکنند .

در ماه جولای، OAED همچنین به کارمندانش اعلام کرد که کارت بی کاری را تنها به افرادی ارائه کنند که مدارک زیر را به همراه بیاورند:

  • قبض پرداخت برق، آب یا تلفن همراه به نام خودشان یا
  • یک اجاره نامه آپارتمان به نام خودشان که در یک دفتر مالیاتی مهر شده باشد

پناهندگان به ندرت چنین مدارکی دارند.

عکس از: Ekathimerini

کارت بیکاری چیست؟

کارت های بی کاری به این منظور طراحی شده اند تا به افرادی که نمی توانند در یونان کار پیدا کنند، کمک کند. افراد دارای کارت بی کاری میتوانند از موارد زیر بهرمند شوند:

  • حمل و نقل عمومی رایگان در شهرها
  • تخفیف ها، شامل برخی خدمات برای تلفن همراه
  • آموزش حرفه ای
  • سایر مزایا

اگر دارای شرایط مشخصی باشید، کارت بی کاری به شما کمک می کند تا به پرداخت درآمد همبستگی اجتماعی دسترسی داشته باشید.

من برای کارت بی کاری درخواست دادم و رد شدم. آیا می توانم درخواست تجدیدنظر بدهم؟

اگر به یک افسر OAED نشان دهید...

... و آنها به شما کارت بی کاری ندهند، میتوانید نسبت به این تصمیم درخواست تجدیدنظر بدهید. OAED مدت 40 روز فرصت خواهد داشت تا به درخواست تجدیدنظر شما به صورت کتبی پاسخ دهد.

درخواست تجدیدنظر می تواند روی OAED فشار وارد کند تا سیاست خود را تغییر دهد.

چگونه می توانم اعترض کنم؟

Refugee.Info یک نمونه درخواست تجدیدنظر آماده کرده است که شما می توانید آن را به دفتر OAED ببرید. سند تجدیدنظر را دانلود کنید (به زبان یونانی)

از اینجا .

اطلاعات فردی تان را پر کنید، سپس فرم را به نزدیک ترین دفتر OAED به جایی که در آن زندگی می کنید ببرید.

نزدیک ترین دفتر OAED به خودتان را پیدا کنید در

این پایگاه داده ها (به زبان یونانی).

برای استفاده از این پایگاه داده ها:

  • در قسمت “Περιφέρεια” حوزه ای که در آن زندگی می کنید را انتخاب کنید.
  • در بخش “Νομός” منطقه ای که در آن زندگی می کنید را انتخاب کنید.
  • در بخش “Είδος Υπηρεσίας” گزینه “ΚΠΑ2” را انتخاب کنید.

این مدرک را به نزدیک ترین دفتر OAED ببرید و آن را در حضور یک مامور OAED امضا کنید.

می توانید ترجمه انگلیسی درخواست تجدیدنظر را ببینید

از اینجا .

من به توصیه حقوقی نیاز دارم!

اگر به توصیه حقوقی نیاز دارید، پیدا کنید

یک سازمان غیردولتی/NGO را که به شما کمک کند .

من در حال حاضر دارای کارت بی کاری هستم. آیا هنوز می توانم از آن استفاده کنم؟

اگر در همین زمان دارای یک کارت بی کاری هستید، می توانید همچنان از آن استفاده کنید. البته باید هر سه ماه یک بار کارت را تمدید کنید

روی یک پلت فرم آن لاین (فقط به زبان یونانی).

برای استفاده از پلت فرم آن لاین، باید از نزدیک ترین دفتر OAED به محل زندگی تان کدهایی دریافت کنید.

چگونه می توانم برای دسترسی به حمل و نقل رایگان از کارت بی کاری ام استفاده کنم؟

هر ماه باید یک گواهی دریافت کنید که کارتتان هنوز معتبر است. این گواهی را می توانید روی همان

روی یک پلت فرم آن لاین پلت فرمی که برای تمدید کارتتان استفاده کردید دریافت کنید.

همیشه کارت بی کاری و گواهی تان را برای ماه جاری به همراه داشته باشید.