کمک نقدی در صربستان دیگر وجود ندارد

از آغاز این ماه، خدمات امداد کاتولیک (CRS) و بشردوستی دیگر کمک نقدی در صربستان ارائه نمی‌کنند.

کمک نقدی چه زمانی به پایان می‌رسد؟

خدمات امداد کاتولیک (CRS) و بشردوستی آخرین کمک نقدی را در ماه آوریل توزیع کرد. شما می‌توانید تا ۴ هقته بعد از زمان دریافت آخرین پرداخت‌تان از کارت‌تان استفاده کنید. بعد از آن، کارت‌تان دیگر کار نخواهد کرد.

شما دیگر انتقال پول ماهانه دریافت نخواهید کرد.

کمک نقدی به چه دلیل پایان می‌یابد؟

برنامه کمک نقدی در صربستان توسط اهدا کنندگان بین‌المللی خصوصی و عمومی سرمایه‌گذاری شد. این اهدا کنندگان تصمیم گرفتند که دیگر منابع مالی ارائه نکنند.

آیا خدمات امداد کاتولیک (CRS) و بشردوستی می‌توانند کاری در این‌باره انجام دهند؟

متاسفانه، آن‌ها نمی‌توانند کاری انجام دهند. هر دوی این سازمان‌ها گفته‌اند که می‌دانند این کمک نقدی چقدر برای شما و خانواده‌هایتان مهم است، اما آن‌ها نتوانسته‌اند برای ادامه‌ی برنامه بودجه‌ای پیدا کنند.

آیا شخص یا سازمان دیگری مسوولیت برنامه‌ی نقدی را بر عهده‌ی خواهد گرفت؟

سازمان‌های بسیاری نسبت به پایان برنامه‌ی نقدی ابراز نگرانی کرده‌اند، اما تاکنون هیچ‌کس در مورد ادامه‌ی آن اعلامِ کمک و همکاری نکرده است.

آیا برنامه دیگری برای کمک نقدی در دسترس است؟

ما از اعلام این مساله بسیار متاسفیم، اما هیچ برنامه‌ی کمک نقدی دیگری در صربستان وجود ندارد.