کلمه‌های انگلیسی برای مدرسه: لغت‌نامه قابل چاپ ما را دانلود کنید

سال تحصیلی در یونان آغاز شده است! آیا کودکان شما به مدرسه می‌روند؟

در این صورت هم شما و هم فرزندان‌تان باید چیزهایی از کلمات پایه‌ای یونانی برای ارتباط با مدیر مدرسه، معلمان و دیگر والدین و دانش‌آموزان یاد بگیرید.

Refugee.Info یک لغت‌نامه ساده شامل کلمه‌های ابتدایی که در مدرسه به آن نیاز خواهید داشت را با امکان استفاده آسان برای همه تهیه کرده است.

در صورتیکه که قصد دارید آن را چاپ کنید یا روی موبایل‌تان استفاده کنید، می‌توانید این لغتنامه یک صفحه‌ای را از اینجا دانلود کنید:

فارسی :

منبع ما برای این لغتنامه یک بروشور با عنوان "ΜΑΖΙ," که توسط وزارت آموزش یونان (معاونت عمومی در امور آموزش بلند مدت و جوانان) در چارچوب برنامه اروپایی برای آموزش بزرگسالان تهیه شده است. نسخه قابل چاپ این بروشور موجود است.