اعداد و ارقام درباره پناهندگی در مجارستان

نرخ شناسایی پناهندگی

در شش ماه اول سال 2017،

بر طبق گفته کمیته هلسینکی مجارستان ، مجارستان:

 • تعداد 2,417 پناهجو را رد کرد
 • به تعداد 321 پناهجو جواب مثبت داد، از جمله:
  • 46 نفر که جواب پناهندگی دریافت کردند
  • 275 نفر که حمایت تکمیلی دریافت کردند

![](/content/images/2017/08/1---Rejected-and-granted-asylum-seekers-2.jpg)

آمارِ قبولی و به رسمیت شناختن بر اساس ملیت:

 • 16.2% از درخواست‌ها از سوریه حمایت دریافت کردند ( 111 مورد از 684 مورد)
 • 9.9% از درخواست‌کنندگان افغان جواب مثبت دریافت می‌کنند ( 117 مورد از 1,175 مورد)
 • 12.1% از درخواست‌کنندگان عراقی جواب مثبت دریافت می‌کنند ( 38 مورد از 312 مورد)
 • 72.7% از درخواست‌کنندگان سومالیایی جواب مثبت دریافت می‌کنند ( 8 مورد از 11 مورد)

![](/content/images/2017/08/2---Recognition-rates-by-nationality_1-3.jpg)

(این اعداد و ارقام شامل درخواست‌هایی که پیش از بررسی توسط مقامات به دلیل صلاحیت داشتن رد شده‌اند، نمی‌شود.)

درخواست‌کنندگان چه کسانی هستند

اغلب پناهندگان از کشورهای جنگ‌زده می‌آیند.

 • 41% از افغانستان می‌آیند
 • 22% از عراق می‌آیند
 • 16% از سوریه می‌آیند
 • 0.3% از سومالی می‌آیند

![](/content/images/2017/08/3---Who-are-the-applicants-2.jpg)

42% کودک هستند، و 34% خانم هستند.

![](/content/images/2017/08/4---Children-vs-women-vs-men-2.jpg)

بازگشت‌ها به مجارستان

تعدادی از کشورها تصمیم گرفته‌اند تا افراد را به مجارستان برنگردانند، زیرا باور دارند که مجارستان با پناهجویان رفتار انسانی ندارد.

در مورد افرادی که پیش از موعد به اجرا در آمدن قانون در 28 مارچ 2017 مجارستان را ترک کرده‌اند، این احتمال وجود دارد که به مجارستان بازپس فرستاده شوند.

در شش ماه اول سال 2017، 128 پناهجو تحت مقررات دوبلین به مجارستان بازگردانده شدند. در میان آن‌ها:

 • 79 مورد از اتریش بازگردانده شدند
 • 30 مورد از آلمان بازگردانده شدند

![](/content/images/2017/08/5---Returned-asylum-seekers-1.jpg)

تنها در ماه ژوئن 2 جابجایی و هر دو هم از سوییس صورت گرفت.

2016 مورد

سال گذشته، مجارستان فقط به 425 پناهجو جواب مثبت داد.

مجارستان

روند پناهجویی را پایان داده است در تقریبا 50,000 مورد و رد کرده است 4,675 مورد درخواست را, مطابق با اعلام دفتر مهاجرت و پناهجویی مجارستان .

خارج از روند پناهجویی

بیش از 10,000 نفر از ورود منع شده، به سمت صربستان اسکورت شده، یا توسط مقامات اجرای قانون مجارستان دستگیر شدند،

بر طبق گفته کمیته هلسینکی مجارستان .

آیا سوالی دارید؟