مجارستان تعداد پناهجویانی که به صورت روزانه قبول می شدند را در «لیست»به نصف رسانده

پلیس مرز مجارستان در حال حاضر، بصورت هفتگی 10 پناهجو را از صربستان می پذیرد، این تعداد قبل از این 20 پناهجو در هفته بوده است.

به گفته UNHCR، این تغییر در مورد چگونگی استفاده ی پلیس مجارستان از «لیست» -یک لیست انتظار برای عبور از مرز صربستان به مجارستان - از 23 ژانویه به اجرا درآمده است.

این تغییر بدین معنی است که مجارستان به جای 100 پناهجویی که قبلن می پذیرفت، هر هفته 50 پناهجو را از صربستان می پذیرد.

Wاین «لیست» چیست؟

زمانیکه افراد به یکی از مراکز پناهجویی صربستان می رسند، می توانند برای اینکه اسم شان در لیست باشد ثبت نام کنند، این روند قبلن به صورت یک مدرکِ کاغذی بود (که عکس آن را در زیر می بینید) اما در حال حاضر بر طبق گزارش ها، کامپیوتری شده است.

این لیست با مقامات مجارستان به اشتراک گذاشته می شود، آن ها این لیست را برای انتخابِ تعداد محدودی از مردم که به مجارستان وارد می شوند و در آنجا درخواست پناهندگی می دهند، استفاده می کنند.

مردم لیست انتظار را نگاه می کنند تا ببینند که آیا اسم شان در آن به بالا می رود یا نه. اگر اسم شان به بالا برود، به مرز می روند و منتظر می شوند تا نوبت شان شود. بقیه افراد که این اتفاق برایشان نمی افتد، دیگر شانسی نخواهند داشت.

چرا این لیست وجود دارد؟

با همکاری مقامات مجارستان و صربستان، این لیست برای جلوگیری از تجمع مردم برای انتظار در مرز صربستان-مجارستان با امیدِ گذشتن از مرز، به وجود آمد.

مجارستان چگونه مردم را از این لیست انتخاب می کند؟

پلیس مرزِ مجارستان روشِ انتخابِ افراد را از لیست توضیح نداده است. برای بسیاری از پناهجویان در صربستان، روندِ این گزینش تصادفی بنظر می رسد.

اما در عمل، پلیسِ مرزی معمولا از بین افراد آسیب پذیر شامل خانم هایی که با بچه ها سفر می کنند و افراد بیمار انتخاب می کند. آن ها معمولن از بین مردانِ مجردی که تنها سفر می کنند، کسی را انتخاب نمی کنند.


یک کودک در کمپِ Krnjaca در صربستان منتظر است.

چرا مجارستان تعدادِ کسانی را که قبول می کند، کاهش داده است؟

مجارستان هنوز نگفته که چرا این تغییر را انجام داده است، اما این تغییر زمانی عملی شده که مقامات مجارستان، برنامه های جدیدی را برای سرکوب عبورِ غیر قانونی معرفی و ارائه کرده اند، که شامل استخدام نیروی جدیدی از «شکارچیانِ مرز» برای جلوگیری از ورود غیرقانونی به کشور می شود.

چه راه های دیگری وجود دارد تا به صورت قانونی از صربستان عبور کرد؟

اگر اسم شما در لیست نباشد، تقریبن غیرممکن است که بتوانید از صربستان عبور کنید. در سال 2015، مجارستان یک حصارِ سیمِ خاردار از غرب به شرق در طولِ مرز قرار داد. بسیاری از پناهجویان بوسیله همین سیم های تیز، زخمی شده اند.

کسانی که از راه های غیرقانونی برای ورود به مجارستان استفاده می کنند نیز با احتمال دستگیری یا حمله ی سگ های وحشی در طرفِ دیگرِ مرز، روبرو می شوند. بسیاری از آن ها با آسیب به صربستان بازگشتند.

پلیس مرز کرواتی نیز گزارش هایی از میزان بالای گرفتنِ پناهجویانی که قصدِ گذشتن از مرز بصورت غیرقانونی را داشتند، ارائه داده است.

چه اتفاقی برای افرادی که در صربستان برای رفتن منتظر هستند، می افتد؟

برآورد شده که بیش از 7.800 پناهجو در حال حاضر در صربستان زندگی می کنند، با حدود 17 درصد از کسانی که بیرون از کمپ های رسمی زندگی می کنند و این در حالی است که کشور در حال ساختنِ امکانات جدید برای پناه دادنِ به آنهاست.

ویدوئوی زیر مهاجرانی را نشان می دهد که در بیرون از کمپ در ماه ژانویه در بلگراد، صربستان زندگی می کنند.

به صفحه Refugee.info در فیسبوک پیغام بفرستید.