نحوه اثبات اینکه میتوانید بعد از ثبت نام کامل در یونان کار کنید

سال گذشته، یونانی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به پناهجویان بلافاصله بعد از گرفتن

کارت ثبت نام کامل حق کار کردن میدهد.

اما از آنجاییکه این قانون هنوز جدید است، بسیاری از کارفرمایان هنوز چیزی راجع به آن نمی دانند.

علاوه بر این، برای کار کردن در یونان شما نیاز دارید که شماره مالیات دریافت کنید ... و همه کارکنان دفاتر مالیاتی نیز از این قانون جدید اطلاع ندارند.

پناهنده ما از عراق به ما گفته است که بعد از نشان دادن این تصویر از قانون و شماره آن به یک کارفرما توانسته است که کار بگیرد:

میتوانید از همین ایده استفاده کنید یا از لینک هایی که ما جمع کرده ایم استفاده کنید. امیدواریم اینها مفید باشند!

اگر یک کارفرمای بالقوه یا کارمند دفتر مالیاتی را دیدید که از این قانون اطلاع نداشت، میتوانید ...

1. به آنها خلاصه ای از قانون که توسط وزارت کار یونان تهیه شده است را نشان دهید.

دانلود کردن خلاصه قانون یونانی که به پناهجویان حق کار کردن بعد انجام ثبت نام کامل میدهد:

و اگر اینها کافی نبودند، میتوانید:

2. تمام قانونی را به آنها نشان دهید

دانلود کردن متن کامل قانون یونانی که به پناهجویان حق کار کردن بعد انجام ثبت نام کامل میدهد:

البته گام های متعدد دیگری هم وجود دارند که قبل از شروع به کار کردن در یونان باید آنها را انجام دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی گرفتن مدارک مهم، چگونگی باز کردن حساب بانکی و نحوه پیدا کردن کار، مراجعه کنید به

کار کردن در یونان در وبسایت Refugee.Info.

موفق باشید!