چگونگی دریافت شماره مالیات یونانی (AFM)

برای اینکه بتوانید به صورت قانونی در یونان کار کنید، به یک شماره مالیات به نام AFM نیاز دارید.

برای دریافت این شماره، باید به صورت حضوری به نزدیک ترین دفتر مالیاتی به جایی که زندگی می کنید مراجعه کنید. به قرار قبلی نیازی ندارید.

نزدیک ترین دفتر مالیاتی به خودتان را پیدا کنید

اینجا به زبان یونانی یا اینجا به زبان انگلیسی .

تمام دفاتر مالیاتی در یونان باید از 7:30 صبح تا 2:30 بعدازظهر باز باشند. البته کارکنان آنها باید تنها برای مدت 5.5 ساعت در روز به مردم خدمات ارائه کنند. در نتیجه بسیاری از مکان ها دیرتر از 7:30 صبح باز می شوند و زودتر از 1:30 بعدازظهر می بندند.

وقتی به دفتر مالیاتی می روید، مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

آماده باشید که برای دریافت شماره مالیاتی تان در دفتر مالیات، مدتی منتظر بمانید.