چگونه فرزندان‌تان را در یونان واکسینه کنید

برای ثبت نام فرزندان‌تان در مدرسه عمومی در یونان، باید آن‌ها را واکسینه کنید.

تمام کودکان در یونان برای رفتن به مدرسه باید واکسینه شوند. واکسیناسیونی که کودکان نیاز دارند هر سال توسط وزارت بهداشت یونان به روز می‌شود.

وقتی فرزندان‌تان واکسینه شدند یه دفترچه واکسیناسیون دریافت خواهند کرد که توسط یک دکتر امضا شده است. هنگام ثبت نام فرزندتان برای مدرسه این دفترچه را نشان دهید.

چگونه فرزندانم را واکسینه کنم؟

کمپین واکسیناسیون کودکان پناهنده در یونان رایگان است و هر سال برگزار می‌شود.

آسان‌ترین راه واکسینه کردن فرزندان‌تان بسته به اینکه در کجای یونان زندگی می‌کنید متفاوت خواهد بود.

فرزندان شما نیازی به داشتن

شماره AMKA ندارند (شماره ثبت امنیت اجتماعی یونان) برای واکسینه شدن.

عکس: جیورجوس موتافیس/ Giorgos Moutafis/ سازمان پزشکان جهان در یونان

برای کودکانی که در آتن/Athens یا تسالونیکی/Thessaloniki در کمپ رسمی زندگی می‌کنند

آسان‌ترین راه واکسینه کردن فرزندان‌تان انجام آن از طریق هماهنگی با یک سازمان غیردولتی پزشکی/NGO در محل کمپ‌تان است.

  • به سازمان غیردولتی پزشکی/NGO در کمپ‌تان بگویید که می‌خواهید فرزندان‌تان را واکسینه کنید.
  • این سازمان غیردولتی/NGO به همراه یک سازمان غیردولتی دیگر به نام فیلوس و کیلپنو/ Philos and KEELPNO (یکی از نهادهای مرتبط با دولت یونان) در تنظیم قرار واکسیناسیون فرزندان شما در یک بیمارستان نزدیک کمک خواهد کرد.

برای کودکانی که در اقامتگاه زندگی می‌کنند، توسط کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان/UNHCR یا یک سازمان غیردولتی/ NGO هماهنگ خواهد شد

آسان‌ترین راه واکسینه کردن فرزندان‌تان انجام آن از طریق هماهنگی با سازمان غیردولتی/NGO است که کمپتان را مدیریت می‌کند.

  • به سازمان غیردولتی/NGO مدیریت کننده کمپتان بگویید که می‌خواهید فرزندان‌تان را واکسینه کنید.
  • این سازمان غیردولتی/NGO به همراه یک سازمان غیردولتی دیگر به نام فیلوس و کیلپنو/ Philos and KEELPNO (یکی از نهادهای مرتبط با دولت یونان) در تنظیم قرار واکسیناسیون کمک خواهد کرد.

برای کودکانی که در اقامتگاه خصوصی در آتن/ Athens (از جمله شامل ساختمان‌های تسخیر شده) زندگی می‌کنند:

فرزندان شما می‌توانند به صورت رایگان در مکان‌های زیر واکسینه شوند:

هر دو کلینیک پزشکان جهان از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:00 صبح تا 5:00 بعدازظهر باز هستند.

نیازی به داشتن وقت قبلی ندارید.

زبان‌هایی که در کلینیک صحبت می‌شوند عبارتند از یونانی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی و عربی.

تسهیلات صلیب سرخ از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:00 صبح تا 5:00 بعدازظهر باز است.

زبان‌هایی که در کلینیک صبحت می‌شوند عبارتند از یونانی و انگلیسی.

لازم است وقت قبلی داشته باشید. برای وقت گرفتن تلفن کنید

002132068992 یا 002106910143 .

عکس: سازمان پزشکان جهان در یونان

برای کودکانی که در اقامتگاه خصوصی در تسالونیکی/Thessaloniki زندگی می‌کنند (از جمله شامل ساختمان‌های تسخیر شده):

فرزندان‌تان را می‌توانید در مکان زیر به صورت رایگان واکسینه کنید:

کلینیک از ساعت 9:00 صبح تا 5:00 بعدازظهر از دوشنبه تا جمعه باز است.

زبان‌هایی که در کلینیک صحبت می‌شوند عبارتند از یونانی، انگلیسی، فرانسوی، عربی، کورمانجی، اردو و فارسی.

لازم است وقت قبلی داشته باشید. برای وقت گرفتن تلفن کنید

00302310566641 یا 00302315314206 .


برای کودکانی که در یونان خارج از آتن/Athens و تسالونیکی/Thessaloniki زندگی می‌کنند (از جمله جزایر یونان)

اگر خارج از آتن/Athens یا تسالونیکی/Thessaloniki زندگی می‌کنید، مراحل مربوط به واکسینه کردن فرزندان‌تان هنوز روشن نیست.

بهترین کار این است که از سازمان غیردولتی/NGO محلی بخواهید به شما کمک کند.

سازمان‌های غیردولتی پزشکی/NGO و مرکز جلوگیری و کنترل بیماری یونان (KEELPNO) اغلب کمپین‌های سیار واکسیناسیون برگزار می‌کنند. این کمپین‌ها از قبل برای پناهندگان تبلیغ می‌شوند.

فرزندان من شماره AMKA دارند، آیا من گزینه‌های دیگری برای واکسینه کردن آن‌ها دارم؟

بله. اگر فرزندان شما دارای AMKA هستند، می‌توانند در مرکز پشتیبانی از مادر و کودک نیز واکسینه شوند.

این مراکز مجموعه‌ای از خدمات درمانی رایگان برای مادران و فرزندان که در سراسر یونان هستند ارائه می‌کنند.

برای واکسینه کردن فرزندان‌تان در مرکز پشتیبانی از مادر و کودک به داشتن وقت قبلی نیاز دارید. برای گرفتن وقت قبلی:

  • تلفن کنید به یکی از این شماره‌ها: 14554، 14784، 14884 یا 14900
  • هزینه تماس‌ها 1 یورو به ازای هر تماس
  • خط ها از 7:00 صبح تا 7:00 بعدازظهر از دوشنبه تا جمعه باز هستند
  • زبانی که در مرکز و پشت تلفن به آن صحبت می‌شود یونانی است .

بعد از اینکه قرار گذاشتید، این مدارک را با خودتان به مرکز ببرید:

  • شماره AMKA کودک‌تان
  • دفترچه واکسیناسیون کودک‌تان (اگر هنوز دفترچه واکسیناسیون ندارید، می‌توانید درخواست بدهید تا یک دفترچه بگیرید).

مراکز پشتیبانی از مادر و فرزند در مکان‌های زیر واقع هستند:

در آتن:

در پیره/ Piraeus:

در تسالونیکی/ Thessaloniki:

در بقیه نقاط یونان:

آیا راحت‌ترین راه برای واکسینه کردن فرزندانم مراجعه به یک سازمان غیردولتی/ NGO است یا مراجعه به یک مرکز پشتیبانی از مادر و کودک؟

راحت‌ترین راه این است که فرزندان‌تان را در یک سازمان غیردولتی/ NGO واکسینه کنید، چون آن‌ها مترجمانی برای کمک به شما در اختیار دارند.

بیشتر مراکز مراقبت از مادر و کودک کارکنانی دارند که به زبان یونانی و گاهی اوقات انگلیسی صحبت می‌کنند. این به معنای این است که اگر یونانی یا انگلیسی بلد نیستید، باید یک مترجم همراه خودتان به قرار واکسینه کردن فرزندتان ببرید.

اگر در یک کمپ رسمی یا اقامت‌گاهی که توسط کمیسیاریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان/UNHCR یا یک سازمان غیردولتی/NGO اداره می‌شوند زندگی می‌کنید، باید از طریق یک سازمان غیردولتی/NGO فرزندان‌تان را واکسینه کنید.


اطلاعات بیشتر درباره مدرسه در یونان و ثبت‌نام فرزندان‌تان می‌تواند یافت شود در
اینجا .
عکس زمینه توسط: پیر ایو برنارد/ Pierre-Yves Bernard از سازمان پزشکان بدون مرز/ MSF.