جریمه برای حمل و نقل عمومی در آتن؟

اگر شما برای استفاده از حمل و نقل عمومی بدون بلیط در آتن جریمه شوید، باید 60 برابر قیمت بلیط را پرداخت کنید.

این یعنی:

 • 84 یورو برای یک بلیط عادی (که 1.40 یورو می باشد)
 • و 36 یورو، اگر برای بلیطِ نیم-بها واجد شرایط باشید

افرادی که برای بلیط نیم-بها واجد شرایط هستند، شرایط زیر را دارند:

 • کودکان بین 7 تا 12 سال
 • دانش آموزان و دانشجویان
 • افرادی که بیشتر از 65 سال دارند اعضای خانواده هایی که چندین فرزند دارند

آیا می توانم مبلغ کمتری پرداخت کنم؟

در صورتیکه مبلغ جریمه تان را در طول 10 روز پرداخت کنید، می توانید 50% تخفیف بگیرید.

راهکاری برای پرداختِ مبلغِ کمتر :

شما در طول 2 هفته ی اولِ هر ماه، می توانید یک کارتِ عبو و مرور ماهانه بخرید.

اگر در طول 2 هفته ی اولِ ماه جریمه شدید، همان روزِ جریمه شدن تان یک کارتِ عبور و مرور ماهانه بخرید.

برای دریافت کارتِ عبور و مرور یک ماهه به یک عکسِ پرسنلی در قطع پاسپورت و 30€ پول احتیاج دارید. این کارتِ عبور و مرور همچنین به شما این امکان را می دهد تا برای باقیمانده ی ماه از حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

همان روز یا روز بعد، بین ساعت 7:30 صبح و 2:30 بعدازظهر، مراجعه کنید به یک:

دفتر پرداخت جریمه حمل و نقل عمومی و از آن ها بخواهید که جریمه تان را از بین ببرند.
مدارک زیر را با خود به همراه داشته باشید:

 • کارت پیش-ثبت نام، کارت ثبت نام کامل یا اجازه اقامت (یا هر مدرکی که هویت شما را اثبات کند)
 • کارتِ جدید عبور و مرور ماهانه ی حمل و نقل
 • برگه جریمه

چطور میتوانم جریمه ام را پرداخت کنم؟

راحت ترین راه این است که به اداره پست بروید و مبلغ جریمه را با چک پرداخت کنید.

کارمندان اداره پست می توانند برای پُر کردنِ چک به شما کمک کنند. شما باید موارد زیر را روی چک بنویسید:

 • شماره یا کُد جریمه
 • نام‌تان
 • نام کمپانیِ حمل و نقلی که جریمه ی شما را صادر کرده است

مبلغ 4€ یورو شارژ برای چک وجود دارد‌.

یک اداره پست که نزدیک محل زندگی تان است را
از اینجا پیدا کنید .
اگر نمی خواهید مبلغ 4€ یورو که برای شارژِ چک است را پرداخت کنید به یک دفتر پرداختِ جریمه حمل و نقل مراجعه کنید.

کجا می توانم یک دفترِ پرداخت جریمه حمل و نقل پیدا کنم؟

اگر جریمه را پرداخت نکنم چه می شود؟

بعد از 2 ماه (60 روز) از روزی که جریمه شدید، مبلغ جریمه تان 5 برابر میشود. این یعنی:

بعد از آن کمپانیِ حمل و نقل، این جریمه ی پرداخت نشده را به مسئولین مالیاتی می فرستد که آن را به عنوان بِدهی با نامِ شما ثبت می کنند.

این بدین معناست که، اگر

شماره مالیاتی یونان (AFM) را داشته باشید (یا اگر به زودی شماره AFM را دریافت کنید)، مسئولین مالیاتی به صورت مداوم از شما درخواست خواهند کرد که آن مبلغ را پرداخت کنید.
از آنجایی که شماره AFM شما به شماره پیش-ثبت نام یا ثبت نام کامل یا اجازه اقامت تان مرتبط است، هیچ راهی برای اجتناب از جریمه شدن برای این مبلغ وجود ندارد.

اگر بعد از جریمه شدن شماره AFM را دریافت کنید، هر جریمه ای که از قبل داشتید به شماره جدیدتان وصل می شود و مسئولین مالیاتی از شما برای پرداختِ آن درخواست خواهند کرد.

آیا می توانم جریمه هایم را نادیده بگیرم؟

نه اگر شماره AFM داشته باشید - و بخواهید که در یونان کار کنید، شما باید یک شماره AFM بگیرید.

به محض اینکه شماره AFM داشته باشید، مسئولین مالیاتی از شما درخواست میکنند که جریمه را - با بهره بیشتر- که دو ماه بعد از دریافتِ جریمه است، پرداخت کنید.

اگر یک حساب بانکی با نام خودتان داشته باشید یا یک حساب در آینده با نام خودتان باز کنید، اوضاع بدتر از این هم می شود، به خصوص اگر بیش از 500€ یورو بدهکار باشید.

قانونِ فعلی یونان این اجازه را به مسئولین مالیاتی میدهد که مبلغی را مصادره کنند از حساب بانکی تان، آن هم زمانیکه بیش از 500€ یورو بدهکار باشید.

چطور می توانم از حساب بانکی ام محافظت کنم؟

به بانک تان مراجعه کنید و از آن ها بخواهید که حساب تان را به حالت "غیر-مصادره شده" اعلام کنند.

اعلام کردن حساب تان به عنوان "غیر-مصادره شده" تضمین می کند که مسئولین مالیاتی نمی توانند هیچ مبلغی از حساب تان را مصادره کنند، چرا که اگر این کار را بکنند، کمتر از 1200€ یورو در حساب تان باقی خواهد ماند.

برای مثال: اگر شما 1562€ یورو در حساب غیر-مصادره شده تان داشته باشید، مسئولین فقط می توانند 362€ یورو از حساب تان بردارند. اگر 943€ یورو داشته باشید، مسئولین یا مقامات نمی توانند هیچ مبلغی از حساب تان بردارند.

آیا مسئولین مالیاتی می توانند از کمک نقدی که دریافت می کنم مبلغی را مصادره کنند؟

خیر . سازمان Refugee.Info این نکته را تایید کرده که مسئولین مالیاتی نمی توانند کمک نقدی شما را برای پرداخت بدهی مصادره کنند.