پناهندگی در یونان بر اساسِ ارقام

این آمار و ارقام از دوره 7 ژوئن 2013 تا 31 ژوئیه 2017 را پوشش می‌دهد. می‌توانید اطلاعات بیشتری را از وبسایت سرویس پناهجویی ببینید از اینجا .

![](/content/images/2017/09/FARSI-1-Highest-rates-of-getting-asylum-in-Greece_1.png)

![](/content/images/2017/09/FARSI-2-Lowest-rates-of-getting-asylum-in-Greece_1.png)

چه کسانی در هفت ماه اول سال 2017 پناهندگی گرفتند

در هفت ماه اول سال 2017، سرویس پناهجویی تصمیمات اولیه را برای 11,561 پرونده پناهجویی را صادر کرد. (سرویس پناهجویی همچنین 22،136 پرونده را بدون تصمیم‎‌گیری در مورد شایستگی‌هایشان رَد کرد.)

![](/content/images/2017/09/FARSI-3-Who-got-asylum-in-the-first-half-of-2017.png)

این میزان به طور کلی 44٪ از موارد تشخیص پناهندگی برای هفت ماه اول سال 2017 است.

در مقایسه با سال‌های گذشته، میزان پذیرش پناهندگی:

![](/content/images/2017/09/FARSI-4-Successful-asylum-appliactions.png)

میزان پناهندگی بر اساس جنسیت متفاوت است، در حالی که زنان پناهندگی را با میزان بسیار بالاتری دریافت می‌کنند.

![](/content/images/2017/09/FARSI-5-Women-vs-men.png)

این شاخص بر اساس سن نیز متغیر است.

![](/content/images/2017/09/FARSI-6-Asylum-recognition-rates-in-the-first-half-of-2017.png)

سرویس پناهجویی شاخصِ اهدای پناهندگی بر اساس ملیت را برای سال 2017 یا هر سال دیگر منتشر نکرده است.

چه کسانی برای پناهندگی در یونان درخواست می‌دهند؟

31,973 نفر برای پناهندگی در یونان در هفت ماه اول سال 2017 درخواست دادند.

میانگین تعداد درخواست‌های پناهندگی که یونان در هر ماه دریافت می‌کند، در این سال بیشتر از همیشه است.

![](/content/images/2017/09/FARSI-7-Average-number-of-asylum-applications-in-Greece.png)

کدام ملیت‌ها اکثر پرونده‌های پناهندگی را تشکیل می‌دهند؟

![](/content/images/2017/09/FARSI-8-Asylum-applications-in-the-first-half-of-2017-by-nationality.png)

همانند سال‌های گذشته، مردان نسبت به زنان درخواست‌های پناهجویی بیشتری داشتند.

![](/content/images/2017/09/FARSI-9-Asylum-applications-in-the-first-half-of-2017-by-gender.png)

و افراد بین 18 تا -34 ساله پرونده‌های پناهجویی بیشتری را نسبت به هر گروه سنی دیگر ثبت کرده‌اند.

![](/content/images/2017/09/FARSI-10-Asylum-applications-in-the-first-half-of-2017-by-age.png)

افراد زیر 18 سال که به تنهایی سفر می‌کنند 1,486 پرونده پناهجویی را تشکیل می‌دهند.

ارقام دفتر پناهندگی

سرویس پناهجویی در حال حاضر سریع‌تر عمل می‌کند.

![](/content/images/2017/09/FARSI-12-Average-asylum-procedures-completed-per-month.png)

در ماه ژوییه/جولای 2017 4,593 پرونده پناهجویی را بررسی و تکمیل کرد.

دفاتر پناهجویی در لسوُس، تسالونیکی، مناطق آتن و خیوس بیشترین پرونده‌های پناهجویی را دریافت کردند.

![](/content/images/2017/09/FARSI-11-Where-they-asked-for-asylum.png)